Samtalsterapi

 • Vi arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi, KBT,  där vi börjar med att titta på din situation, gör en beteendeanalys och utifrån det bestämmer en målsättning och interventioner.

  I KBT fokuserar vi på att förändra tankar och beteenden i syfte att bättre kunna hantera aktuella besvär. Fokus ligger på det som sker här och nu och inte analyser av barndomen. Samtalet karakteriseras av empati, respekt och samarbete. KBT har ett stort forskningsstöd för ett flertal problemområden. Samtalen sker i centrala Skellefteå eller via Skype. 

   

  • Samtalsterapin utgår ifrån Kognitiv beteendeterapi
  • Fokus på aktuell situation
  • Samtalet präglas av empati, respekt och samarbete
  • Betalning via e-faktura. Pris 650kr/50min
  • All terapi bedrivs med handledning av leg.psykoterapeut och handledare inom Kognitiv beteendeterapi
   

Samtalsterapi med internetprogram

 • Vi arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi, KBT,  där vi under tre samtal börjar med att titta på din situation, gör en beteendeanalys och utifrån det bestämmer en målsättning och interventioner. Du fortsätter sedan arbetet med utvalda interventioner via ett internetprogram från Livanda, som du har tillgång till i tre månader.  Programmet bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi, KBT, som har visat sig ge mycket bra resultat i kombination med stödsamtal. Du loggar in och tar del av programmet precis när det passar dig. Under tiden du gör de utvalda interventionerna i programmet har vi ett uppföljningssamtal. Vid programmets slut har vi sedan ett avslutningssamtal. Samtalen sker i centrala Skellefteå eller via Skype. 

   
  Innehåll: Tre inledande samtal, ett uppföljningssamtal, ett avslutningssamtal samt KBT-verktyg via internetprogram
   
  Betalas via e-faktura. Pris: 3750kr. 
   
  All terapi bedrivs med handledning av leg.psykoterapeut och handledare inom Kognitiv beteendeterapi